logo Maurikse Honden Sport Vereniging

Maurikse Honden Sport Vereniging

Cursussen

Training voor baas en hond in de gehoorzaamheid en behendigheid bij de Maurikse Honden Sport Vereniging.

(klik op een balk om de onderstaande tekst in en uit te klappen)

Inleiding

Bij MHSV wordt getraind in een sociaal plezierige omgeving waar liefhebbers van honden(sport) zich thuis voelen. De hond wordt bij MHSV als hond gezien, zonder er menselijke eigenschappen aan toe te bedelen. De uitgangspunten voor de trainingen zijn, dat gewenst gedrag beloond wordt, fouten voorkomen worden en ongewenst gedrag corrigeerd wordt.

Voor nieuwe leden zal het gewenste einddoel sterk wisselend zijn. In hoofdzaak richten de leden zich met name op de opvoeding of de training. Veelal is het zo dat de "opvoedcursist" van vandaag de ‘trainingscursist’ van morgen is. De gekozen trainingsmethoden staan dus gevorderd trainen in de toekomst niet in de weg.

Na 10 weken komen de jonge pups op de vereniging. De puppy's hebben de laatste puppyenting gehad en zijn al volop met de socialisatie bezig geweest. Een uiterst belangrijke periode waarin de hond allerlei ervaringen opdoet en moet doen. Deze zijn in belangrijke mate bepalend voor de manier waarop de hond zich zijn hele verdere leven gedraagt. Hij is gewend (=socialisatie) aan de wereld om hem heen en de wezens waarmee hij die wereld deelt.

Puppy cursus

Vanaf circa 10 weken kunnen bij MHSV de jonge honden op de club komen trainen. In deze zogenaamde secundaire socialisatie periode (van 12 weken tot 6 maanden) wordt bepaald welke relatie de hond op de rangordeladder inneemt. Deze periode is dus erg belangrijk voor de toekomstige relatie van de hond in de roedel (gezins)genoten. Hij wordt steeds ondernemender, onderzoekt zijn grenzen en probeert zijn roedelgenoten (gezinsleden) uit om te zien hoe ver hij kan gaan. De pups worden tijdens de trainingen verder gesocialiseerd en wordt de socialisatie (her)bevestigd en uitgebreid. De pups leren op speelse wijze, waarin gewenst gedrag beloond wordt, eenvoudige oefeningen als het "zit", "staan", "gebit tonen", "wandelen zonder trekken", enzovoort. In het programma wordt ruimschoots aandacht besteed aan het spelen en het uitvoeren van aandachtsoefeningen, dit tot groot plezier van de pup.

EG cursus (Elementaire Gehoorzaamheid)

Vanaf circa 6 maanden breekt de puberteit aan. Een periode waarin we terdege rekening moeten houden. De puntjes worden meer op de "i" gezet en tolereren vooral geen onhebbelijk gedrag. De rangorde wordt tijdens de trainingen keer op keer bepaald en bevestigd. De oefeningen "volgen", "zitten", "staan en betasten", "gebit tonen", "komen op bevel", enzovoort worden verder uitgebouwd. Kortom oefeningen die we ook in de dagelijkse praktijk oefenen en toepassen kunnen.

VEG cursus (Voorgezette Elementaire Gehoorzaamheid)

Bij vele honden die de EG gevolgd hebben is inmiddels de rangorde bepaald en bevestigd. De oefeningen worden verder uitgebouwd. Tevens zijn de oefeningen de inleiding voor het "gevorderd trainen" op G&G niveau. Voor het eerst wordt met de hond 'los' geoefend zoals bij het "af" en "zit" op afstand en wordt de hond na het "voorkomen" naar een "plaats" gestuurd.

G&G beginners, 1, 2 en 3 (Gedrag en Gehoorzaamheid)

In het G&G worden vele nieuwe oefeningen aangeleerd, veelal los en zowel op grote afstand als in de nabijheid van de geleider. De baas/hond relatie is inmiddels versterkt en de hond "werkt" met groot plezier voor zijn baas. Deze combinaties laten bij uitstek zien dat honden niet alleen een overlast zijn voor onze maatschappij, maar ook een aangename aanvulling zijn op onze leefomgeving. Ook deze soort van hondensport wordt bij MHSV zowel recreatief als op wedstrijdniveau beoefend. De cursussen worden afgesloten met een clubexamen.

Agility

Combinaties die tenminste de VEG gevolgd hebben, kunnen deelnemen aan de cursus Agility. Agility is een sport waarbij honden een parcours met diverse hindernissen moeten afleggen. De geleiders geven hierbij aan hoe de hond moet lopen. De sport wordt bij MHSV zowel recreatief als op wedstrijdniveau bedreven. Wat uw doel ook is, voor veel combinaties is deze vorm van sport een feest. Voorwaarde is dat de hond geen orthopedische klachten heeft en redelijk onder apel staat. Verder dient u enthousiast met uw hond bezig te kunnen zijn.

Honden EHBO

In samenwerking met "de Lingehoeve Diergeneeskunde" organiseert MHSV de cursus "Honden EHBO". Deze cursussen worden gehouden in het clubgebouw van MHSV en omvat 4 avonden, waarvan 3 avonden theorie en 1 avond praktijk. Er wordt in het kort ingegaan op de belangrijkste zaken die u kunnen helpen om ze goed mogelijk inzicht te krijgen in uw hond en zijn eventuele medische problemen en verzorging. Speciaal voor deze cursus is een cursusboek opgesteld en krijgt u een verbandtrommel mee voor thuis mochten er zich onverhoopt kleine ongelukken voordoen.

Treibball

Een nieuwe sport bij MHSV: Treibball. Treibball is in Duitsland en Zwitserland al heel populair en krijgt langzaamaan ook in Nederland steeds meer naam. Treibball is bedacht door Jan Nijboer, een Nederlander die in Duitsland woont. Het spel is geschikt voor vrijwel alle rassen; groot, klein, jong, oud en ook honden met een beperking. Treibball is plezier voor hond en baas!

Bij het uiteindelijke Treibball-spel liggen er midden op een groot veld 8 ballen van 65 cm doorsnede. De ballen worden opgesteld in een driehoek. Aan de rand van het veld staat een goal. De baas neemt met de hond plaats bij de goal. De hond wordt naar de achterste van de 8 ballen gestuurd. Vervolgens drijft de hond de bal naar de goal. De volgende ballen mogen in een willekeurige volgorde naar de goal gedreven worden. De baas mag gebruik maken van handgebaren, stemcommando’s of fluitsignalen. De tijd stopt wanneer alle 8 ballen in de goal beland zijn. Dit moet in maximaal 10 minuten afgerond zijn.

In Nederland wordt in Treibball-cursussen veel aandacht besteed aan het werken met één bal. Dit omdat we in een heel dichtbevolkt land leven en veel mensen niet de ruimte hebben om met 8 ballen te oefenen en deze ballen op te slaan. Een ander groot voordeel van het werken met één bal is controle krijgen van de hond met de bal. Er zijn verschillende spelvarianten uit te voeren met één bal bijvoorbeeld een parcoursje afleggen. Ook het dirigeren van de hond naar een bal met een bepaalde kleur is een enorme uitdaging!

In de Treibball-cursus worden een aantal commando’s aangeleerd die vooral bedoeld zijn om de spelvarianten te kunnen doen. Ze geven veel controle over één bal en dat is een groot voordeel als je later het Treibball-spel met 8 ballen wil gaan doen.

Treibball moet leuk zijn voor baas en hond. Er wordt op een positieve manier getraind dus belonen met behulp van voertjes of een speeltje. Hoe simpel het spel ook lijkt; de meeste honden hebben tijd nodig om Treibball te leren. Het is lichamelijk niet zwaar maar de honden moeten veel nadenken; het kost veel energie. Enthousiasme, geduld en doorzettingsvermogen zijn de sleutelwoorden.

Hanneke Schalkwijk en Ingrid Muijen hebben een instructeurcursus gevolgd om Treibball-lessen te kunnen geven. Wij vinden het erg leuk om Treibball bij MHSV verder te introduceren. In april starten we wederom een cursus van 8 lessen op zaterdagochtend. Lijkt het je leuk om samen met de hond bezig te zijn met een leuk spel en heb je de VEG behaald, geef je dan op! Houd de mail en website in de gaten voor alle informatie.

Ingrid Muijen

Kosten

Zie pagina Kosten.

Informatie en inschrijven

Informatie en inschrijven: Christine van Lieshout e-mail Christine van Lieshout

 

Terug naar boven