Training voor baas en hond in de gehoorzaamheid en behendigheid bij de Maurikse Honden Sport Vereniging.

Inleiding

Bij MHSV wordt getraind in een sociaal plezierige omgeving waar liefhebbers van honden(sport) zich thuis voelen. De hond wordt bij MHSV als hond gezien, zonder er menselijke eigenschappen aan toe te bedelen. De uitgangspunten voor de trainingen zijn, dat gewenst gedrag beloond wordt, fouten voorkomen worden en ongewenst gedrag corrigeerd wordt.

Voor nieuwe leden zal het gewenste einddoel sterk wisselend zijn. In hoofdzaak richten de leden zich met name op de opvoeding of de training. Veelal is het zo dat de "opvoedcursist" van vandaag de ‘trainingscursist’ van morgen is. De gekozen trainingsmethoden staan dus gevorderd trainen in de toekomst niet in de weg.

Na 10 weken komen de jonge pups op de vereniging. De puppy's hebben de laatste puppyenting gehad en zijn al volop met de socialisatie bezig geweest. Een uiterst belangrijke periode waarin de hond allerlei ervaringen opdoet en moet doen. Deze zijn in belangrijke mate bepalend voor de manier waarop de hond zich zijn hele verdere leven gedraagt. Hij is gewend (=socialisatie) aan de wereld om hem heen en de wezens waarmee hij die wereld deelt.

 De cursussen starten op de volgende data:

Cursus 1 (14 lessen)

Start ma 9-1-2023, wo 11-1-2023 en zo 15-1-2022

Stop  ma 10-4-2023, wo 12-4-2023 en zo 16-4-2023

Cursus 2 (14 lessen)

Start ma 24-4-2023, wo 26-4-2023 en zo 30-4-2023

Stop ma ma 24-7-2023, wo 26-7-2023 en zo 30-7-2023

Cursus 3 (14 lessen)

Start ma 28-8-2023, wo 30-8-2023 en zo 3-9-2023

Stop ma 27-11-2023, wo 29-11-2023 en zo 3-12-2023

 

Kan een afbeelding zijn van 7 mensen, gras, schemering en lucht

 

Puppy cursus
 

Vanaf circa 10 weken kunnen bij MHSV de jonge honden op de club komen trainen. In deze zogenaamde secundaire socialisatie periode (van 12 weken tot 6 maanden) wordt bepaald welke relatie de hond op de rangordeladder inneemt. Deze periode is dus erg belangrijk voor de toekomstige relatie van de hond in de roedel (gezins)genoten. Hij wordt steeds ondernemender, onderzoekt zijn grenzen en probeert zijn roedelgenoten (gezinsleden) uit om te zien hoe ver hij kan gaan. De pups worden tijdens de trainingen verder gesocialiseerd en wordt de socialisatie (her)bevestigd en uitgebreid. De pups leren op speelse wijze, waarin gewenst gedrag beloond wordt, eenvoudige oefeningen als het "zit", "staan", "gebit tonen", "wandelen zonder trekken", enzovoort. In het programma wordt ruimschoots aandacht besteed aan het spelen en het uitvoeren van aandachtsoefeningen, dit tot groot plezier van de pup.

 

EG cursus (Elementaire Gehoorzaamheid)
 

Vanaf circa 6 maanden breekt de puberteit aan. Een periode waarin we terdege rekening moeten houden. De puntjes worden meer op de "i" gezet en tolereren vooral geen onhebbelijk gedrag. De rangorde wordt tijdens de trainingen keer op keer bepaald en bevestigd. De oefeningen "volgen", "zitten", "staan en betasten", "gebit tonen", "komen op bevel", enzovoort worden verder uitgebouwd. Kortom oefeningen die we ook in de dagelijkse praktijk oefenen en toepassen kunnen.

VEG cursus (Voorgezette Elementaire Gehoorzaamheid)

Bij vele honden die de EG gevolgd hebben is inmiddels de rangorde bepaald en bevestigd. De oefeningen worden verder uitgebouwd. Tevens zijn de oefeningen de inleiding voor het "gevorderd trainen" op G&G niveau. Voor het eerst wordt met de hond 'los' geoefend zoals bij het "af" en "zit" op afstand en wordt de hond na het "voorkomen" naar een "plaats" gestuurd.

G&G beginners, 1, 2 en 3 (Gedrag en Gehoorzaamheid)
 

In het G&G worden vele nieuwe oefeningen aangeleerd, veelal los en zowel op grote afstand als in de nabijheid van de geleider. De baas/hond relatie is inmiddels versterkt en de hond "werkt" met groot plezier voor zijn baas. Deze combinaties laten bij uitstek zien dat honden niet alleen een overlast zijn voor onze maatschappij, maar ook een aangename aanvulling zijn op onze leefomgeving. Ook deze soort van hondensport wordt bij MHSV zowel recreatief als op wedstrijdniveau beoefend. De cursussen worden afgesloten met een certificaat.

 Gert en Xera

 

 

Geen fotobeschrijving beschikbaar.  
Agility
 

Combinaties die tenminste de VEG gevolgd hebben, kunnen deelnemen aan de cursus Agility. Agility is een sport waarbij honden een parcours met diverse hindernissen moeten afleggen. De geleiders geven hierbij aan hoe de hond moet lopen. De sport wordt bij MHSV zowel recreatief als op wedstrijdniveau bedreven. Wat uw doel ook is, voor veel combinaties is deze vorm van sport een feest. Voorwaarde is dat de hond geen orthopedische klachten heeft en redelijk onder apel staat. Verder dient u enthousiast met uw hond bezig te kunnen zijn.

 

Kosten
 

Zie pagina Kosten.

Informatie en inschrijven
 

Informatie en inschrijven: Elly Prinsen  De bronafbeelding bekijken